Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Нурмат Садыров.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все киргизские исполнители

Нурмат Садыров

 • Ак жамгырда сени издедим, Жаным, үнүң угулат. Көздөрүңө байланганмын, Көргүм келет ар убак… Ыйлаба, жүрөк, Өкүнгөн менен пайда жок. Ыза толгон күйүтүм бар, Сен сезбейсиң, а бирок… Ыйлаба, жүрөк, бүл күндөр өтөт, Азыр жол таппай адашып жүрөт. Ыйлаба, жүрөк, өзүңдү күтөт, Өмүрүн арнаган жан… Эсиңдеби эркем менин, Эң алгачкы сезимдер? Мезгилинде гүлүн ачкан Жаным деген эриндер…
 • Кара чачың, карындашым, өзгөчө татынасың, Улам сырдуу көз карашың, өзүңө тартып алдың. Назданып күлгөнүңдү сүйүп калдым. Кайырма: Мага жагат көздөрүң, Балдай ширин сөздөрүң. Кирпиктериң, Кичинекейим менин. Байкабадың, балапаным, жаныңа бара албадым, Жамгыр сымал салааладың, Жарыгым, жараладың. Назданып күлгөнүңдү сүйүп калдым. Кайырма: Мага жагат көздөрүң, Балдай ширин сөздөрүң. Кирпиктериң, Кичинекейим менин.
 • Жүрөгүмдүн түбүнөн орун алып, Көз алдыма жалгыз сен кулпурасың. Ансыз деле жарадар жүрөгүмдү, Неге мынча кыйнайсың? Кайырма: Жазым, ай, мөлтүрөгөн көздөрүңө жашырбай, Кереметин сүйүүмдүн мага берчи. Жазым, ай, жалгыздыктын кучагына кабылбай, Арначы бакытты сенден күткөн, Өзүңдү сагындым, ай. Сүрөтүңдү карасам нурданасың, Көзүң күлүп, сен мага жылмаясың. Сагындырбай алыстан мага келип, Качан сүйүү сунасың? Кайырма:
 • Кызылдан көйнөк секелек сенсиң, Кыраңда өскөн байчечек сезим. Сүйүүмдү айтсам билмексен болгон, Сүйкүмдүү кызым эселек кезиң. Түрлөнтүп айткан баяным сенсиң, Түшүмдө берген аяным сенсиң. Кылымдап айткан жомогум сенсиң, Кыйналып жазган обонум сенсиң. Апталап айткан баяным сенсиң, Ал түндө берген аяным сенсиң, Айлап бир айткан жомогум сенсиң, Араңдан жазган обонум сенсиң. Саамайдан сылаар салкын бир желсиң, Сүйүүмө жөлөк болчу сен белсиң, Жылдызың чачып жылмайып койчу, Сүйүүмө жалгыз сен эле теңсиң. Түрлөнтүп айткан баяным сенсиң, Түшүмдө берген аяным сенсиң. Кылымдап айткан жомогум сенсиң, Кыйналып жазган обонум сенсиң. Апталап айткан жомогум сенсиң, Ал түндө берген обонум сенсиң, Сүрдөнүп айткан жомогум сенсиң, Сүйүүдөн тапкан обонум сенсиң. Нөшөрлөп жааган жамгырым сенсиң, Көөшөрүп жазган жаңы ырым сенсиң. Сүйүүнүн сырлуу сандыгы сенсиң, Сүрдөнүп айтсам бардыгы сенсиң , Бардыгы сенсиң, бардыгы сенсиң. Сүйүүнүн алтын сандыгы сенсиң. Бардыгы сенсиң, бардыгы сенсиң, Сүйүүмө жалгыз сен эле теңсиң.
 • Күмүшүм элең, Күлүшүң менен, Күйүткө салып кетип калдың. Үмүтүм элең, Жүгүнүп келем, Бир арманга. Кайгы тарткан мендей барбы жан? Ойлор ээрчип калбай артыңан. Жүрөк ээси, эркесиң, Көңүл ыйын сезбедиң, Айтчы кайтып качан келесиң? Жүрөк ээси, эркесиң, Көңүл ыйын сезбедиң, Айтчы качан кайтып келесиң? Аныгын билип, Жаңылып сүйүп, Адашып, мен ишенип алып. Жазыксыз дүйнөм, Жалындап күйгөн, Сени табып. Кайгы тарткан мендей барбы жан? Ойлор ээрчип калбай артыңан. Жүрөк ээси, эркесиң, Көңүл ыйын сезбедиң, Айтчы кайтып качан келесиң? Жүрөк ээси, эркесиң, Көңүл ыйын сезбедиң, Айтчы кайра качан келесиң?
 • Махабаттын жылдыздары, Жайнап турсун ай-асманда. Көңүл кайра табылбас, Эмне жетсин кадырлашканга? Кайырма: Адамзат жаман иш кылбайлы! Ансыз да өмүр аз турбайбы… Тартпайлы болбоско муң-кайгы, Эй, адамзат! Арылып тескери адаттан, Алдыга учалы канатчан, Ар дайым колдосун Жараткан, Эй, адамзат! Дүйнө көздү кызыктырат, Алтын сымал ай жылтылдап. Тилегеним ар үйгө, Орноп турсун бакыт, ынтымак! Кайырма: Күрөшкөн талбастан – адамзат, Күн сайын алмашкан – адамзат! Жер кезип, жол баскан – адамзат, Жашоо деп кармашкан – адамзат!
 • Күнгө теңебейм, Мөлтүрөп жүзүң, берекем, Эркелетем, эч кимге бербейм. Сага байланам, Садагам, келчи кайрадан, Жылдыздай жанам кумарыңдан. Сага деген сезим менен, Бир өзүмдү арнап келем. Кандай аздык жалгыз гана, Жүрөгүбүздөн сүйүү деген? Мага деген мээримиңден, Созулган кирпигиңден. Ой да терең сени менен, Түбөлүк жандап жүрүү деген. Күнгө теңебейм, Мөлтүрөп жүзүң, берекем, Эркелетем, эч кимге бербейм. Сага байланам, Садагам, келчи кайрадан, Жылдыздай жанам кумарыңдан.
 • с: Жылдызбек Турсунбаев о: Нияз Абдыразаков Капилет кез келип, Карашып туруп калдык чектелип. Карадым үн катпай, Каректен өткөн күндү эскерип. Каалоого жетпедик, Кантейин кетиптирсиң өзгөрүп. Биз тапкан сүйүүбүз, Бир кезде калган эле тепселип. Сен бактылуу, бактылуу жаша! Тагдырдын сыноосуна жараша… Бир сага, бир сага болгон, Мендеги махабат — дагы эле таптаза. Балалык убагым, Бар эле сени менен кыялым. Байкабай олтурсам, “Биз бирге бололу?”,- деп сурадың… А бирок ынагым, Бактыңды башка менен курадың. Алданган чагыңда, Билбепмин маңдайымдан чыгаарың.
 • Бардыгы кызыксыз, Маанайым учуп суз. Асмандан адашкан, Жалгыз булутпуз. Бир гүлүм үзүлгөн, Күлкү жок жүзүмдөн. Үмүткө байланып Жолуң карап, күттүм мен. Кайырма: Кетпеген бул ызам, Келбечи ушу таң. Канткенде мен эми, Кантип унутам? Туйбаган өрт үнүң, Туйлаттың бөлчү күн Жароокер көзүңдөн Жазды көрчүмүн. Сезим жок сыр каткан, Жүзүм жок нур чачкан. Шашылып сүйүүмө, Эрте күн баткан. Издеген таппаган, Кулаган аскадан. Чын сүйүп бактылуу, Бул дүйнөдө барбы адам?
 • Ак Сардал кыз, Сардал кыз, Сен да жалгыз мен жалгыз. Берейин десем мал таңгыс, Бере албадым, Сардал кыз. Өтүгүңдүн өкчүүсү, Кылдан бекен Сардал кыз. Экөөбүздүн ортобуз, Зымдан бекен Сардал кыз. Көк боз аттын куйругу да, Күмүш десем кылга окшойт. Экөөбүздүн ортобуз, Күнчүлүк десем айга окшойт. Ак боз аттын куйругу, Алтын десем кылга окшойт. Экөөбүздүн ортобуз, Айчылык десем жылга окшойт. Көк өгүздү кубалап мен, Оолукканмын, Сардал кыз. Көк белестин жанынан, Жолуккамын, Сардал кыз Ак өгүзүм кубалап, Оолукканмын, Сардал кыз. Ак белестин жанынан, Жолукканмын, Сардал кыз. Кашка сулуу булактан, Суу аласың, Сардал кыз. Карала да моюн катардай, Чубаласың, Сардал кыз. Ак мөңгүлүү дайрадан, Суу аласың , Сардайл кыз. Ашыктыгым ансайын, Бураласың , Сардал кыз.
 • Кылыктанган, сүйгөнүм, кызыгы сен дүйнөнүн, Эч нерсеге алмашкыс, сен жолуккан күндөрүм. Жүрөк сен деп какканда, көкөлөймүн асманга, Эң бактылуу күндөрүм сени менен бирге басканда. Кайырма: Карагат көздөрүң, карагат, Ак сүйүүм өзүңдөн аманат. Колумда тургансыйт жүрөгүм, Кокустан албагын жаралап. Аппагым, ай, аппагым, ак сүйүүмдү какпагын, Көп кыздардын ичинен көзүм түшүп тапканым. Ушул келген өмүрдү, өткөрөлү көңүлдүү, Таазим кылып сүйүүгө, таптым сендей сулуу перини. Кайырма:
 • Жылдыз болуп күнүгө, Жарык чачат үйүмө. Сен бар үчүн дүйнөдө, Үйүм толо күлкүгө. Кайырма: Балам, балам, жан балам, Ананайын садагам. Элим аман болсун деп, Атыңды койдум Эламан. Аман, аман, Эламан, Гүл белемсиң, садагам? Жыттап, жыттап тойбоймун, Ананайын жытыңдан. Балдан ширин сөздөрүң, Бүлбүл жанган көздөрүң. Шириним, ай, шириним, Узун болсун өмүрүң. Кайырма: Ата-энеңдин бактына, Эр жетилгин, садага. Талыбастан канатың, Пайдаң тийсин журтуңа. Кайырма:
 • Керме каштуу селкилерге сунуп урматын, «Кыргыз кыз» деп жар салат ырчы Нурматың. Жыгылсам таяган, жалооруп аяган, Жылдыздуу пери кыз болчу курдашым. Кайырма: Жүрөгүмдүн ооругансып турат туш жагы, Жетпей сага көңүл чиркин канча сыздады? Ажары ченелбес, айга да теңелбес, Ааламда эң сулуу кыргыз кыздары. Каректери таң сыяктуу атса кылайып, Кылыгынан эркелеген таппайм бир айып. Кайыңдай суналган, кымча бел, буралган, Кыргыздын бир кызы мага ылайык… Кайырма: Сен жылмайсаң уялгансыйт көктө күн дайым, Ууртундагы уячаңа сүйүүм сунайын. Козгогон сезимди, кыргыз кыз өзүңдү, Апама алпарып келин кылайын. Кайырма:
 • Аллахым кечиргин, кечиргин, Атың билбей канча эсирдим… Аллахым — кечиргин кемдигим, Кулу болгом арсыз сезимдин. Кайырма: Ырыскыны берүүчү жалгыз — Алла, Касиети Курандын азык жанга. Кетсе дагы атагым алыстарга, Ыйманы жок дүйнөдөн жанымды алба. Аллахым — кабыл кыл тилегим, Алсыз жанмын аны билесиң. Аллахым ар күнүн сүйөмүн. Атын айтып соксун жүрөгүм
 • Кара чачың, карындашым, өзгөчө татынасың, Улам сырдуу көз карашың, өзүңө тартып алдың. Назданып күлгөнүңдү сүйүп калдым. Кайырма: Мага жагат көздөрүң, Балдай ширин сөздөрүң. Кирпиктериң, Кичинекейим менин. Байкабадың, балапаным, жаныңа бара албадым, Жамгыр сымал салааладың, Жарыгым, жараладың. Назданып күлгөнүңдү сүйүп калдым. Кайырма:
 • Жаңы жыл келди жаркырап, Мөлтүрөп жалтырап, баягы. Аяз ата белек тартуулап, Эсте калтырат. Кел, Жаңы жыл, Бөбөктөргө белек тартуулап. Аяз кыз ар убак, Жылдар узап. Өмүрлөрдү берсин Жаңы жыл, Күлкү-шаттык, ыр, Ар бир үйдө. Кезигели батыраак, Жакшы тилек айтылат, Жаңы жылга тартуулап. Кайырма: Жаңы жыл жаңырган, Жүзүңөргө себелесин нурун. Жаңы жыл, Жаңы жыл, Кайгыдан айрылган. Жакшылыгын Жаратканым берсин, Жаңы жыл, Жаңы жыл, Бөбөктөргө белек тартуулап, Аяз кыз ар убак. Жылдар узап. Өмүрлөрдү берсин Жаңы жыл, Күлкү-шаттык, ыр Ар бир үйдө. Жаңы жыл келди жаркырап, Мөлтүрөп жалтырап, баягы. Аяз ата белек тартуулап, Эсте калтырат, кел, Жаңы жыл. Кайырма:
 • Айым менин, күнүм дейин, жаным, Тунугумсуң тоо булагындай. Сүйдүрөсүң, күйдүрөсүң, жаным, Өзүңө мен жүрөм ашыккан. Кайырма: Кызгалдактай кулпурасың, ай, Сага жетпей кыйналамын, ай, Жаным, эй, жаным, эй, Күмүш күндөн төгүлөсүң, ай, Күн бетинен көрүнөсүң, ай. Жаным, эй, жаным, эй, Тилейм сага бар бакыттын баарын, Тагыласың сен тумарымдай. Жалдыратып жанымды өрткө салдың, Сүйгөнүм бул ырым сага арнайм. Кайырма:
 • Мен сүйгөн менен пайда жок, Кантейин, жаным, айлам жок. Көнбөдүң сүйүүң барчудай, Көңүлүм болду калчудай. Кайырма: Балбылдап көздөрүң кара-кара, Айта албайм сүйүүмдү сага гана. Айтайын, башканын кереги жок, Жылмайып жылуулук берчи мага. Сүйдүрдүң мени, сүйүктүүм, Сүйүп мен үзбөйм үмүтүм. Өзүңсүз өтсөм өмүрдөн, Арманым айтчы, ким үчүн? Кайырма:
 • Сенсиң менин торгоюм, Суук көздөн коргоюн. Ысыгыңа жылытчы, Суугуңа тоңбоюн. Сенсиң менин торгоюм, Суук көздөн коргоюн, Ашык болдум жалындап, Калпы болсо оңбоюн. Сенсиң менин торгоюм, Гүлдөй болуп соолбоюн. Ысыгыңа жылытчы, Суугуңа тоңбоюн. Сенсиң менин торгоюм, Күндөп-түндөп ойлоюн. Ишенип кой сөзүмө, Калпы болсо оңбоюн. Менин ырчы торгоюм, Жолугууну болжоюн. Алтынчы күн — кадыр түн, Карап күтөм жол боюн. Сен торгоюм — сүйгөнүм, Арнап өмүр гүлдөрүн. Бир басалы гүл бакта, Тыңшап торгой үндөрүн. Ырахат го жаш кезде, Күлүп-ойноп жүргөнүң. Саймалайлы жылдыздай, Жашообуздун түндөрүн. Жалын болуп жаркылда, Чагылгандай чартылда. Көл үстүндө ойногон, Ак булуттай калкылда, Канат күүлө, күү чалып. Ойноп-күлүп жаркылда, Кадырлашып өтөлү, Көңүлгө кир калтырба. Көңүл куруп, күү чалып, Күлүп-бийлеп, үн салып. Менин сүйгөнүм торгоюм, Эмгек жолун бир чалып. Айыл ичин гүлдөтүп, Обон созуп ырдашып. Жаркылдаган жаштык кез, Кете электе кырды ашып. Өмүр суусун кечели, Жабык сырды чечели. Ак таң болуп нурданып, Аппак гүлдү терели. Ак нан болсо ыр болот, Сүйүп дайым жешели. Ден соолукта каткырып, Соо жүрөлү дешели.
 • Алтыным ак сүйүүңдү кимден катасың, Сезимдердин тазасын, жүрөгүмдөн табасың Башка жандарга алдаба алыс болсом дагы жанындан, Арзуум өчпөйт табынан ай жүзүңдү сагынам, сени сагынам алтыным Кайырма: Күттүм мен келбейт жаным дебе Айласыз жалгыз калдым дебе Бактыңды башка жанга байлап колуң бербе Түбөлүк болуп бир дайыма Аз калды барам бил жаныңа Үмүттү мага болгон үзүп жообун бербе. Алтыным, жолугушчу биздин күндөр бар, Капалыкка алдырба, жазда жааган жамгырдай Сүйүп жүзүңдөн мен барамын, сөздөрүңдөн кубат аламын Өчпөй күйүп жанамын, сезсең менин абалым Алтыным
 • Ансайын жетпей убакыт, Өзгөчө нурун чубалтып. Өзүңдү сүйүү миң бакыт, өмүр. Алоолоп жалындайт, айланып табылбай. Асмандагы куштайсың, өмүр, Жолуңду каратып, жүз жылды саматып. Жүрөктү кыстайсың, өмүр. Ансайын жетпей убакыт, Өзгөчө нурун чубалтып. Өзүңдү сүйүү миң бакыт, өмүр. Кээ бирде жыргал сунасың, Кээ бирде чалып жыгасың, Антсе да ыйык тумарсың, өмүр. Ак-кара жанашкан, Алыстап бараткан, Шараккан суудайсың, өмүр Адамга каш керек, ашыкча жаш керек. Түбөлүк турбайсың, өмүр. Ансайын жетпей убакыт, Өзгөчө нурун чубалтып. Өзүңдү сүйүү миң бакыт, өмүр. Кээ бирде жыргал сунасың, Кээ бирде чалып жыгасың, Антсе да ыйык тумарсың, өмүр.