Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Расул Маматкулов.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все киргизские исполнители

Расул Маматкулов

  • Карагаттай көзүңдөн, ай, Жамиля, Балдай ширин сөзүңдөн, Жамиля. Күндө сага келемин, ай, Жамиля, Сен карабай өтөсүң, ай, Жамиля. Кайырма: Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Мен жүрөмүн көчөдө, ай, Жамиля, Сенин ширин көздөрүң, ай, Жамиля. Бак аралап басалы, ай, Жамиля, Балдай ширин сөзүңдөн, Жамиля. Кайырма: Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Карагаттай көзүңдөн, ай, Жамиля, Балдай ширин сөзүңдөн, Жамиля. Күндө сага келемин, ай, Жамиля, Сен карабай өтөсүң, ай, Жамиля. Кайырма:
  • Жыттуусу сенсиң гүлдөрдүн, Назиги сенсиң үндөрдүн. Сүйлөсөм сага жолугуп, Жыргалы ошол күндөрдүн. Кайырма: Багым бар, багым бар, Багымда чүрөгүм бар. Маңдайында келишкен, Чүрөгүмдүн калы бар. Башкадан сени кызгандым, Чүрөгү белең кыздардын. Жүрөгүм сүйүп жактырдым, Мүрөгү белең жыргалдын. Кайырма:
  • Жарыгы ачкан ай болсо, Айланаң толо түн болду. Нурларың чачкан күн болсо, Өзүңө жаным кул болду. Кайырма: От болдум, күйүп болдум, Шириним, жаным, ашык болдум. Бир көргөндө тартып алган, Чырайыңа жакын жан болдум. Чалкыгын сулуу көл болсо, Ашыгы аккан сел болду. Ашуусу бийик бел болсо, Эңсөөдө учкан жел болду. Кайырма:
  • Сүйөмүн деп айтасың, Жаным өзүң мага жагасың. Мен сиздик деп агатай, Дайым өзүң мага айтасың. Кайырма: Өзүң эле, мага жагасың, Жаным өзүң жагасың. Ак булутту аралап, Алтыным кайда барасың. Жалт бурулуп мен жака, Көзүмө сыкыр саласың. Кайырма: Ак көйнөк кийип аласың, Асал кыз кайда барасың? Көп кыздардын ичинен, Өзүң эле мага жагасың. Кайырма:
  • Ак-куудай боюң буралып, Ак халат кийсең суналып. Ак денең сенин мөлтүрөй, Айпери сымал нурданып. Кайырма: Жана-жана-жанарым ,оо, Сагындым жүрөгүм, оо. Ак балыктай чубалып, Ак көйнөк кийсең буралып. Ак бетиң сенин мөлтүрөйт, Ак мөңгү сымал нурданып. Кайырма: Ак жолук турсаң салынып, Ай нуру сагы агылып. Ак тамагың мөлтүрөй, Ак бермет алсаң тагынып. Кайырма:
  • Кат жызышып жүргөн элек мектепте, Ошол күндөр дале түшөт эсиме. Жүрөгүмдөн сүйгөн элем мен сени, Наристелик сезим беле ал деги. Кайырма: Айылдын четинде, Турамын кечинде. Сүйүүгө мас болуп ай, Күткөнүм эсим. Күндө келе терезеңдин түбүнө, Сен чыгасың угуп гитар үнүнө. Көзүн жанат мени карап кыялдуу, Ай нуруна түшөт жүзүң чырайлуу. Кайырма: Кат жазышып жүргөн элек мектепте, Ошол күндөр дале түшөт эсиме. Күтпөйт экен зымыраган убакыт, Баргым келет ошол күнгө уурданып. Кайырма:
  • Оштон чыгып жол тарттым мен Бишкекке, Жол кезүүдө түш көрдүм мен бир кезде. Көргөндө да укмуш ысык иш көрдүм, Айдай сулуу, ак куу сымал кыз көрдүм. Кайырма: Ош-Бишкек жолунда, Айдаганым Мерседес. Жанымдагы чүрөгүм, Мерседестен кем эмес. Бир мезгилде мен түшүмдөн ойгондум, Чочуп кетип, өзүмчө бир толгондум. Көргөн түшүм айланса дейм өңүмө, Андай түштөр жагат экен көңүлгө. Кайырма: