Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Песня «Сенин, менин издерим»
исполнителя Аскат Мусабеков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Көгүш кымкап жер жамынып көктөмдө,
Көктөм булут мөлтүр жашын төккөндө.
Мен атайлап бир кайрылдым кечээрээк
Биз жашынмак ойноп жүрчү өстөнгө.
Эске албай элеп жамгыр төккөнүн,
Жар боорунан жаркын гүлдөр издедим.
Алар да жок, бирок эсте калыптыр,
Чуркап өткөн сенин, менин издерим.
Көрчү-көрчү, кыял, чиркин, шашканын,
Көзгө элестейт беш көкүлдүү жаш чагым.
Балалык кез эске түшүп ушунча,
Байкабапмын жүрөгүмдүн сыздаарын,
Билбептирмин жүрөгүмдүн сыздаарын.

Другие песни исполнителя:

  • Ак боз үйлөр жипке тизген шурудай, Жашыл төрдүн ээлеп оюн- жылгасын. Ак чуудалуу булут көчүп аскадан, Тоо мемиреп тыңшап үнүн улардын. Шүүдүрүмдү аралай чаап жүгүрүп, Жашыл төрдө кулун, тайдай туйлаган, Балалыкка күчөйт эңсөөм, кумарым. Айлуу түндө сүтак сайрап маңдайда, Акак таштуу булак ыры жаңырган. Ак чөлмөктүн кызыгына берилип, Жайдын жумшак буурул таңын атырган. Чоң энемдин тыңшап сыйкыр жомогун, Кыялдардын дүйнөсүнө тартылган, Балалыкка күчөйт эңсөөм, кумарым. Кашка-Суунун ак чабагын үркүтүп, Жорго минип жол учугун улаган. Ат жалында шамал менен жарышып, Тоолуктардын мукам ырын ырдаган. Өмүрүмдүн гүл азыгын, башатын, Айта берип түгөтө албас эч качан, Балалыкка, күчөйт эңсөөм, кумарым.
  • Арнаймын сага ырымды, Лейли, Айтайын болгон сырымды, Лейли. Арналган алтын белегим ушул, Ардактап туткун мунумду, Лейли. Жоодурап анча кадала, Лейли, Жүрөгүмдү эзип караба, Лейли. Жүзүмдөй бышкан мөлтүрөп күздө, Жүзүңдөн жаным, садага, Лейли. Тал чыбыктай буралган, Лейли, Тараз бир боюң кыналган, Лейли. Теңдеши жок сулууга сендей, Тең кылабы бул жалган, Лейли? Кашкая тартып, күлөсүң, Лейли, Канжарсыз толтом тилесиң, Лейли. Кайгыңды тартып камоодо жүрөм, Мунумду качан туясың, Лейли? Улуу бир тоого чыгалы, Лейли, Улардын үнүн угалы, Лейли. Уларча сайрайт чын ашык деген, Ушуну даана туялы, Лейли. Ак шайы, жибек жоолукчан, Лейли, Алмалуу бактан жолуксак, Лейли. Алкымыңан кангыча жыттап, Айыкпас дарттан соолуксам, Лейли. Ак кептер болуп консоңчу, Лейли, Ак шумкарың болсомчу, Лейли. Ак ала зоого алпарып анан, Алкымыңан сорсомчу, Лейли. Көк кептер болуп консоңчу, Лейли, Көк шумкарың болсомчу, Лейли. Көк ала зоого көтөрүп барып, Көмөкөйүңдөн сорсомчу, Лейли. Эр Семетей, Айчүрөктөй, Лейли, Эл козутуп, сүрөтпөй, Лейли. Эриш-аркак өтсөкчү бирге, Эгиз бүткөн жүрөктөй, Лейли. Желкайып менен Байыштай, Лейли, Жабыгып ордо кайышпай, Лейли. Сүйүүнүн даамын татсакчы бирге, Курманбек менен Каныштай, Лейли. Алдыда аска, үстү таш, Лейли, Аскада калган Кожожаш, Лейли. Өмүр бою өрттөнүп сүйгөн, Зулайкадай жарлар аз, Лейли. Тинатин, Нестан-Дарежан, Лейли, Дүйнөгө даңкы тараган, Лейли. Сүйгөнүнө акыры жетип, Чын ашык болгон арадан, Лейли. Кулмырза менен Аксаткын, Лейли, Гүлүндөй эгиз бакчанын, Лейли. Сүйүүдөн жанган шам болуп алар, Көзүнө түшөт өз жактын, Лейли. Олжобай менен Кишимжан, Лейли, Бири таеже, бири жээн, Лейли. Кыйылды кырчын курактан алар, Ойлогон сайын кейитет, Лейли. Ак Мөөр менен Болоттой, Лейли, Хан каарын сезип, тоготпой, Лейли. Ашыктан шейит болушкан алар, Айтылып калды жомоктой, Лейли. Темиркул акын айтылуу, Лейли, Телмире жазган Айсулуу, Лейли. Теңдеши жок өзүнөн башка, Тең келет ага кай сулуу, Лейли? Кызылды кийсең, жарашат, Лейли, Кызыгып элдер карашат, Лейли. Кадыркеч кылып ала көр, жаным, Кайран жаш өтүп баратат, Лейли. Жашылды кийсең, жарашат, Лейли, Жарданып элдер карашат, Лейли. Жароокер кылып ала көр, жаным, Жалын жаш өтүп баратат, Лейли. Кызыл бир парча көйнөкчөн, Лейли, Кыялай бассаң бөйрөктөн, Лейли. Кылыгыңды бир жолу сезип, Кылчайбас жакка мен кетсем, Лейли. Жашыл бир парча көйнөкчөн, Лейли, Жайкала бассаң бөйрөктөн, Лейли. Жамалыңды бир жолу жыттап, Жалганымдан мен өтсөм, Лейли. Бул дүйнөдөн мейли өтсөм, Лейли…
  • Аралап шаар ичин басып жүргөн, Андагы ак буурул түн эсиңдеби? Ойгонуп уйкусунан жымыңдашкан, Оттору Фрунзенин кечиндеги. Убакыт суудай акты, унутпадым, Ачылган аппак гүлдөй күлгөнүңдү. Ал түндү айта бердим жетине албай, Калтырбай бул дүйнөгө билгенимди. Үн катпай мени тиктеп бак-дарактар Жүрөктө сагынчыма карашкансып Негедир канаттуулар учуп өтсө Сезилет сени көздөй бараткансып Эстеймин элесиңди көзүмдү талбай, Азыр мен амалым жок алыс жакта… Түшүмдө күндө сени жолуктурам, Ырахмат миң мертебе махабатка.