Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Аскат Мусабеков.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все киргизские исполнители

Аскат Мусабеков

 • Айтчы деги кимде айып? Өзүң деле билесиң. Уйку бербей тынчыраак, Неге түшкө киресиң? Наристедей ээрчишип, Териппиз го гүлдөрүн. Түнт токойду аралап, Тыңшап куштун үндөрүн. Ийип башын булбулдар, Махабатты чалышты. Кол булгалап бардыгы, Узатышып калышты. Паана кылып түшүмдү, Бет алдыма кармаймын. Мүмкүн мени сүйөр деп, Өзүмдү-өзүм алдаймын. Антсем дагы канчалык, Сен башканы сүйөсүң. Уйку бербей бирок да, Түшкө кирип жүрөсүң. Айтчы деги кимде айып, Өзүң деле билесиң. Уйку бербей тынчыраак, Неге түшкө киресиң?
 • Билет элең жүрөк туйласа, Кымыздыктай болуп куураарым. Байкамаксан болосуң неге? Карап койчу сенден сураарым. Сөзгө сөздү араң уладым, Оо, Жами… Сага арнап төрт сап курадым, Ой, Жами… Угуп койчу махабат ырды, Сен үчүн деп ырдап турамын. Кайырма: Даңгыр жолдо араба айдап, оо, Жами, Жүрөк козгоп ырдап берейин, оо, Жами. Саманчынын жолун көрсөтүп, оо, Жами, Даниярың болоюн сенин, Болоюн сенин… Билемин мен уулуңду дагы, Колуңдагы шакегиң барын. Байкамаксан болосуң неге? Карап койчу мага бир, жаным. Эбептен мен себеп табамын, Бир күнү үйүңө мен кирип барамын. Ой, Жами… Жүрөктөгү болгон сырымды, Көздү жумуп айтып саламын. Кайырма:
 • Талкалап баарын бүттүң, Эң назик көңүлдөрдү. Текебер мүнөзүңө, Үмүттөр көмүлгөнбү? Үмүттөр көмүлгөнбү? Кайырма: Жүрөктөр сенсиз кагып. Ыйлады дагы, дагы. Кол шилтеп кете бердим. Кош эми сүйүү багы. Кош эми сүйүү багы. Мурдагы жакшы көрүү. Жашабайт сезимдерде. Кайрылып келбейм сага. Көз жашың төгүлгөндө. Көз жашың төгүлгөндө. Кайырма: Жүрөктөр сенсиз кагып. Ыйлады дагы, дагы. Кол шилтеп кете бердим. Кош эми сүйүү багы. Кош эми сүйүү багы. А азыр башка менин, Жанымдай сүйгөн жарым. Түбөлүк коштошомун, Мени эстеп кайгырбагын. Мени эстеп кайгырбагын. Кайырма: Жүрөктөр сенсиз кагып. Ыйлады дагы, дагы. Кол шилтеп кете бердим. Кош эми сүйүү багы. Кош эми сүйүү багы. Жүрөктөр сенсиз кагып. Ыйлады дагы, дагы. Кол шилтеп кете бердим. Кош эми сүйүү багы. Кош эми сүйүү багы. Кош эми сүйүү багы.
 • Бийиктен түшкөн мөлтүр суу, Берметтей күнгө жалтырап. Сездирип салкын илебин, Аскага тийип жанчылат. Манаттай күйүп кыр жапкан, Жел өпсө тоонун гүлүнөн. Капчыгай өңдүү күүлдөп, Алдастайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жан курбум, Жарыма окшоп өзүмдүн. Көзүмдөн учуп карааның, Өрүктөй болуп эзилдим. Көргөзбөй коюп таптакыр, Жетүүгө мага туш кылбай. Көкүрөк санаа, көңүлдөр, Камоодо калган туткундай. Жарыгы болгон мезгилдин, Жарымы күн да, жарымы ай. Тагдырдан күтсөм неликтен? Таптырбай кеттиң, жаным, ай. Кыйчалыш жолдун айынан, Калсам да мезгил өткөрүп. Өзүңө бирөө көз салса, Өрттөнүп кетем, өрттөнүп. Шуулдап күмүш бариктер, Жел жүрсө муздак сыдырым. “Сагындым сизди, агай”,- деп, Жалооруп чыкты шыбырың. Көңүлгө түшүп көп санаа, Көзүмдүн жашын кулатып. Колдоруң булгап канаттай, Карааның турду узатып. Кең дүйнө болуп керемет, Кебимдин таппай кыябын. Калкылдап барам кайдадыр, Каркыра болуп кыялым. Калкылдап барам кайдадыр, Каркыра болуп кыялым.
 • Толгонайдай жарык нур бар көзүңдө Касиет бар кубат берген сөзүңдө Бул өмүрдүн кемчилигин, кемчилигин толуктап Мен издеген асылдык бар өзүңдө Кайырма: Пейилиңдин кенендиги марттыгы Жан дүйнөңдүн байлыгы да, актыгы Теңир сенден аябаган эч нерсе Мага жагат сабырыңдын, сабырыңдын сактыгы Элим десе жанын үрөп элирген Жерим десе делбиримдей делбирген Кайда жүрбө кандай күндө, кандай күндө болбогуң Амандыгың тилеп келем жан биргем Кайырма: Ар намыстуу, улутчул да жан келет Актык үчүн ойлонбостон жан берет Курманжандай ар-намыска, ар-намыска төрөлгөн Сендей айым кылымдарга бир келет Кайырма:
 • Алыстан сага келем, алыс жактан, Элесиң тынчымды алып, учат куудай. Ал мени десте кармап тосподу, Ошондо тээ алыска узатчудай. Кайырма: Гүлзарлар, жалгыз келдим, кечиргиле! Жанымда силер билчү сүйгөнүм жок. Унчукпайсың, сездиң беле, сездиң беле? Бүт тааныш, көзгө сүйкүм туш тарабым, Гүлзарлар кудум биздин убактагы. Жаштарга кыналышкан суктанамын, Биз сындуу биздин ошол курактагы. Кайырма: Гүлзарлар, жалгыз келдим, кечиргиле! Жанымда силер билчү сүйгөнүм жок. Унчукпайсың, сездиң беле, сездиң беле? Ал мени сезиминен чыгарыптыр, Жалгыз сен кайтып мага, гүл кармадым. Ак сүйүм ак гүлүңдө калыптыр, Дайым жаш, дайым сырдуу гүлзарларым! Кайырма: Гүлзарлар, жалгыз келдим, кечиргиле! Жанымда силер билчү сүйгөнүм жок. Унчукпайсың, сездиң беле, сездиң беле?
 • Бир көрүп, капысынан караганың, Карегим карегиңе кадалганын. Ушундай унутулгус нерсе болду, Жазыксыз жүрөгүмдү жараладың. Арзуум сезимдерди араласын, Канткенде ак сүйүүнү таба аласың, Ишеним эки жактан тең болсун деп, Кош жүрөк күмөндүктү санабасын. Кайырма: Ыраазымын тагдырыма, сүйүүнүн актыгына, Буйругун бир өзүңдөн, таптым мына Сүйүнүч нуру толсун, өчпөгөн бакыт консун, Табышкан ак сүйүүбүз түбөлүк бирге болсун… Жүрөгүм алоолонуп жанып барат, Мен үчүн укмуштуудай сезим жанат Жаштыктын унутулгус бул күндөрү Түбөлүк эч өчпөстөн эсте калат. Кайырма:
 • Анчалык эмне үзүлүп карадың ай, Алтыным, менден нени самадың ай? Жактырып мен да отурдум бет маңдайда, Жылдызын төгүп турган кабагыңды ай. Карындаш ай, Жылдызын төгүп турган кабагыңды ай. Тигилип карегиме каректерин, Титиреп бүткөн боюм электедим. Өзүңө болгон экен табышмак сыр, Өчүрбөй обон кылып керектедим. Карындаш ай, Өчүрбөй обон кылып керектедим. Ошончо көп адамды көзгө илбей, Анчалык не тиктедиң көз ирмебей? Көзүңө көзүм менен жооп беремин, Тиктешип отурабыз эми бирдей. Карындаш ай, Тиктешип отурабыз эми бирдей.
 • Турам тыңшап селейип үн катпастан, Дирилдеткен кусалык добушуңду. Чертким келди менин да ушул күүнү, Бирок корком албаймын комузумду. Кайырма: Жок, жок менин уккум келет башкача үндү, Жазгырбас жарыгына ишеничтүү. Жок, жок менин сезгим келет дүйнөдөгү, Сагынычтын саргайбас албуут күчүн. Коштоор элем мукамдуу батына албайм, Үнсүз, тилсиз кысылат эт жүрөгүм. Кимсиң деги бейтааныш күндүр – түндүр, Сагынычтан, кусадан алсыраган. Кайырма: Турам тыңшап селейип үн катпастан, Дирилдеткен кусалык добушуңду. Чертким келди менин да ушул күүнү, Бирок корком албаймын комузумду.
 • Бир мезгил жолуктуруп өзүң менен, Бирок да жолдорубуз бөлөк экен. Жамгырда бирге болгон жаштык кезди, Жоготпой сезимиме сактап келем. Кайырма: Табийгат жашып турат неге тынбай? Төгүлөт Түгөлбайдын жамгырындай. Арзууну жүрөктөгү эзген менен, Ааламга жар саламын ырдай, ырдай. Жамгырда чогуу басып атырган таң, Түбөлүк чыкпай келет акылымдан. Азыр да жамгыр төксө нөшөрлөтүп, Тасмадай мезгил өтөт көз алдымдан. Кайырма: Окшотуп добушуңду сенин күлкүң, Шыбыртың кулагыма бекем түйдүм. Жамгырдан сени бөлүп карай албай, Жалындап экөөңдү тең бирдей сүйдүм. Кайырма:
 • Секин, секин билгизбей, Сени бойго жеткизген Секет болуп кетким бар, Сезимтал бул мезгилден! Ат чаап барып эңе алгыс Акак гүлсүң, Айданек. Агайыңдын дардинда Жашап жүрсүң, Айданек. Мончогуңду моюнуңдан Санайынчы, Айданек?! Көлөкөңдү көтөрүп Алайынчы, Айданек?! Майда шибер, майин жел Мамык болот, Айданек. Бир кашкайсаң – бир кылым Жарык болот, Айданек. Кунан минип куушуп биз, Курдаш болуп өтсөкчү?! Шыбырарда бир жыттап, Сырдаш болуп өтсөкчү?! Улууларга зор таалим – Уялганың, Айданек. Улуулуктан тайдырат Буралганың, Айданек! Мончогуңду моюнуңдан Санайынчы, Айданек?! Көлөкөңдү көтөрүп Алайынчы, Айданек?! Майда шибер, майин жел Мамык болот, Айданек. Бир кашкайсаң – бир кылым Жарык болот, Айданек.
 • Ат жайлоо кенен жайыгым Аралаш конуп айылым. Ажайып көңүл сергиген Аскаңдан көрсөм кайыгым. Абаңдан сергип чоңоюп Айдадым талант кайыгым. Тизеден келген тулаңым Чоң кечүү, жорго булагым. Таң сүрө жайып чыкчумун Төрүңө козу улагым. Талпынып ушу төрүңдөң, төрүңдөн Таалайым тапкан убагым. Айланам сенден Богоштум Апакем түндүк тарткан жер. Арчадан кынап мага арнап Атакем комуз чапкан жер Ал эми шар суу өзөнүм, өзөнүм Адамга талант тапкан жер. Кирпигим сылап өткөн жер Киндик бир каным төккөн жер. Кызматым сендик Богуштум Кылымдап атам өткөн жер. Кусадар болуп кеогенде, келгенде Кучагын жайган көктөм жер.
 • Кайгы-муң бул жашоонун, Кайылмын бир сен үчүн бардыгына. Жашайын моюн сунуп Сезимдин махабаттын ыргагында. Увазир жандооч болуп, Жашайын бир өзүңдүн хандыгыңда. Махабат ырын ырдап , Өтөйүн сенин гана жарлыгыңда. Кайырма: Шириним шириним ай, Ширеңди тата албай Шибердей курап барам Ширенкедей тутана албай. Ханышам ырымды укчу, Өзүңө ырдан артык белегим жок. Арнайын ушул ырды, Алтындан белек кылчу себебим жок. Канышам жөн ырдабайм, Ырдабайм бир өзүңө себеби жок. Анчалык сумсайбачы, Сулууга мерездиктин кереги жок. Кайырма: Шириним шириним ай, Ширеңди тата албай Шибердей курап барам Ширенкедей тутана албай. Жомокко кирип жашап, Ак жоодур көздөрүңдү уурдап карап. Жамалым карап койчу, Жалооруп жалгыздыктан тарттым азап. Увазир болуп сага, Уурданып тиктей берем кайра-кайра. Жамалым карап койчу, Билмексен болуп мени калп кыйнаба. Кайырма:
 • Башкаларга баркың билинбей, Жүрсөң деле көптүн бириндей. Жашоо берген өңдүү а мага, Жагымдуусуң жаздын гүлүндөй, эй, гүлүндөй. Кайырма: Махабатым Чолпон жылдыздай, Көз талдырат көркүң кундуздай. Көргөн сайын көөнүм арбалып, Адатым бар ичтен бир сызмай. Абалымды сезер болсоңчу, Кушум болуп колго консоңчу. Көңүл үчүн кээде бир жолу, Көз кырыңды салып койсоңчу. Кайырма: Наристесиң Чолпон жылдыздай, Көз талдырат көркүң кундуздай. Көргөн сайын көөнүм арбалып, Адатым бар ичтен бир сызмай. Башкаларга баркың билинбей, Жүрсөң керек көптүн бириндей. Жашоо берген өңдүү а мага, Жүрсөң керек жаздын гүлүндөй. Кайырма: Махабатым Чолпон жылдыздай Көз талдырат көркүң кундуздай Көргөн сайын көөнүм арбалып Адатым бар ичтен бир сызмай Наристесиң Чолпон жылдыздай, Көз талдырат көркүң кундуздай. Көргөн сайын көөнүм арбалып, Адатым бар ичтен бир сызмай.
 • Көгүш кымкап жер жамынып көктөмдө, Көктөм булут мөлтүр жашын төккөндө. Мен атайлап бир кайрылдым кечээрээк Биз жашынмак ойноп жүрчү өстөнгө. Эске албай элеп жамгыр төккөнүн, Жар боорунан жаркын гүлдөр издедим. Алар да жок, бирок эсте калыптыр, Чуркап өткөн сенин, менин издерим. Көрчү-көрчү, кыял, чиркин, шашканын, Көзгө элестейт беш көкүлдүү жаш чагым. Балалык кез эске түшүп ушунча, Байкабапмын жүрөгүмдүн сыздаарын, Билбептирмин жүрөгүмдүн сыздаарын.
 • Кечип таштап данктан, атактан, Келечегин издеп бараткан. Кайгылуу шер дүйнө кыдырат, Кайдасың сен, Нестан-Дарежан. Кайырма: Ак сүйүүнүн дайрасын кечип, Азап-кайгы жүрөктү эзип. Алоолонуп күйүп баратам, Ал ансайын сүйүп баратам. Аялзаттан башкача сезип… Тоскоол мага боло албаган Тонгон муздуу, ызгаар Бадахшан: Тоону тешип өтөм сен үчүн, Тосуп чыкчы, Нестан-Дарежан. Кайырма: Махабаттын дайрасын кечип, Кумарланып жүрөктү эзип, Алоолонуп күйүп баратам, Ал ансайын сүйүп баратам. Аялзаттан башкача сезип… Күнү-түнү чыкпай санаамдан, Күйгөн шамсың мен деп жаралган. Күйүт мени мыжып жатса да, Күдөр үзбөйм, Нестан-Дарежан. Кайырма:
 • Эстесем көлдүн кууларын, Эстеймин сени, Мунарым. Ал күндүн тагы өчпөгөн, Азыр да эстеп турамын. Көңүлүм сүйгөн ынагым, Көл жээги турган турагың. Көрүнүп калып капыстан, Көйгөйгө салдың, Мунарым. Он алты жашта курагым, Ойлоно берип куурадым. Оймоктой бала кезимде, Оймоктой бала чагымда, Ок атып койдуң, Мунарым. Көл дагы турду мелтиреп, Көңүлгө көп ой энчилеп. Жалжалым, өзүң узаттың, «Жайында кайра келчи» деп. Албырып оттой жанамын, Айткандан кантип танамын? Жаңылбайм айткан антымдан, Жайында сага барамын. Сезимдин өрттү тынчытпай, Сезондо сага барамын, Сезондо кайра барамын, Жайында кайра барамын.
 • Арнаймын сага ырымды, Лейли, Айтайын болгон сырымды, Лейли. Арналган алтын белегим ушул, Ардактап туткун мунумду, Лейли. Жоодурап анча кадала, Лейли, Жүрөгүмдү эзип караба, Лейли. Жүзүмдөй бышкан мөлтүрөп күздө, Жүзүңдөн жаным, садага, Лейли. Тал чыбыктай буралган, Лейли, Тараз бир боюң кыналган, Лейли. Теңдеши жок сулууга сендей, Тең кылабы бул жалган, Лейли? Кашкая тартып, күлөсүң, Лейли, Канжарсыз толтом тилесиң, Лейли. Кайгыңды тартып камоодо жүрөм, Мунумду качан туясың, Лейли? Улуу бир тоого чыгалы, Лейли, Улардын үнүн угалы, Лейли. Уларча сайрайт чын ашык деген, Ушуну даана туялы, Лейли. Ак шайы, жибек жоолукчан, Лейли, Алмалуу бактан жолуксак, Лейли. Алкымыңан кангыча жыттап, Айыкпас дарттан соолуксам, Лейли. Ак кептер болуп консоңчу, Лейли, Ак шумкарың болсомчу, Лейли. Ак ала зоого алпарып анан, Алкымыңан сорсомчу, Лейли. Көк кептер болуп консоңчу, Лейли, Көк шумкарың болсомчу, Лейли. Көк ала зоого көтөрүп барып, Көмөкөйүңдөн сорсомчу, Лейли. Эр Семетей, Айчүрөктөй, Лейли, Эл козутуп, сүрөтпөй, Лейли. Эриш-аркак өтсөкчү бирге, Эгиз бүткөн жүрөктөй, Лейли. Желкайып менен Байыштай, Лейли, Жабыгып ордо кайышпай, Лейли. Сүйүүнүн даамын татсакчы бирге, Курманбек менен Каныштай, Лейли. Алдыда аска, үстү таш, Лейли, Аскада калган Кожожаш, Лейли. Өмүр бою өрттөнүп сүйгөн, Зулайкадай жарлар аз, Лейли. Тинатин, Нестан-Дарежан, Лейли, Дүйнөгө даңкы тараган, Лейли. Сүйгөнүнө акыры жетип, Чын ашык болгон арадан, Лейли. Кулмырза менен Аксаткын, Лейли, Гүлүндөй эгиз бакчанын, Лейли. Сүйүүдөн жанган шам болуп алар, Көзүнө түшөт өз жактын, Лейли. Олжобай менен Кишимжан, Лейли, Бири таеже, бири жээн, Лейли. Кыйылды кырчын курактан алар, Ойлогон сайын кейитет, Лейли. Ак Мөөр менен Болоттой, Лейли, Хан каарын сезип, тоготпой, Лейли. Ашыктан шейит болушкан алар, Айтылып калды жомоктой, Лейли. Темиркул акын айтылуу, Лейли, Телмире жазган Айсулуу, Лейли. Теңдеши жок өзүнөн башка, Тең келет ага кай сулуу, Лейли? Кызылды кийсең, жарашат, Лейли, Кызыгып элдер карашат, Лейли. Кадыркеч кылып ала көр, жаным, Кайран жаш өтүп баратат, Лейли. Жашылды кийсең, жарашат, Лейли, Жарданып элдер карашат, Лейли. Жароокер кылып ала көр, жаным, Жалын жаш өтүп баратат, Лейли. Кызыл бир парча көйнөкчөн, Лейли, Кыялай бассаң бөйрөктөн, Лейли. Кылыгыңды бир жолу сезип, Кылчайбас жакка мен кетсем, Лейли. Жашыл бир парча көйнөкчөн, Лейли, Жайкала бассаң бөйрөктөн, Лейли. Жамалыңды бир жолу жыттап, Жалганымдан мен өтсөм, Лейли. Бул дүйнөдөн мейли өтсөм, Лейли…
 • Аралап шаар ичин басып жүргөн, Андагы ак буурул түн эсиңдеби? Ойгонуп уйкусунан жымыңдашкан, Оттору Фрунзенин кечиндеги. Убакыт суудай акты, унутпадым, Ачылган аппак гүлдөй күлгөнүңдү. Ал түндү айта бердим жетине албай, Калтырбай бул дүйнөгө билгенимди. Үн катпай мени тиктеп бак-дарактар Жүрөктө сагынчыма карашкансып Негедир канаттуулар учуп өтсө Сезилет сени көздөй бараткансып Эстеймин элесиңди көзүмдү талбай, Азыр мен амалым жок алыс жакта… Түшүмдө күндө сени жолуктурам, Ырахмат миң мертебе махабатка.
 • Жүздөр кызарып, буттар тушалып, Бирге да баспасам бийлеп кусалык. Күлкүм жоголот күндөр узарып, Жүзүң көргөндө жүрөк лакылдап, мезгил закымдап. Жаркын керемет ойду терметет, Келчи жакындап. Ойлор жадатты, күндү санатты, Кантип унутам ушул адатты. Берди көңүлгө сүйүү канатты, Санаа түмөндөп, түндө уктабайм жылдыз түгөлдөп. Сүйүү сырлары, сүйүү ырлары Кантип түгөнмөк.