Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Азербайджанские песни в машину

Исполнители

Добавить
Все киргизские исполнители

В машину

Азербайджанская музыка в машину
 • Жыттуусу сенсиң гүлдөрдүн, Назиги сенсиң үндөрдүн. Сүйлөсөм сага жолугуп, Жыргалы ошол күндөрдүн. Кайырма: Багым бар, багым бар, Багымда чүрөгүм бар. Маңдайында келишкен, Чүрөгүмдүн калы бар. Башкадан сени кызгандым, Чүрөгү белең кыздардын. Жүрөгүм сүйүп жактырдым, Мүрөгү белең жыргалдын. Кайырма:
 • Ак-куудай боюң буралып, Ак халат кийсең суналып. Ак денең сенин мөлтүрөй, Айпери сымал нурданып. Кайырма: Жана-жана-жанарым ,оо, Сагындым жүрөгүм, оо. Ак балыктай чубалып, Ак көйнөк кийсең буралып. Ак бетиң сенин мөлтүрөйт, Ак мөңгү сымал нурданып. Кайырма: Ак жолук турсаң салынып, Ай нуру сагы агылып. Ак тамагың мөлтүрөй, Ак бермет алсаң тагынып. Кайырма:
 • Карагаттай көзүңдөн, ай, Жамиля, Балдай ширин сөзүңдөн, Жамиля. Күндө сага келемин, ай, Жамиля, Сен карабай өтөсүң, ай, Жамиля. Кайырма: Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Мен жүрөмүн көчөдө, ай, Жамиля, Сенин ширин көздөрүң, ай, Жамиля. Бак аралап басалы, ай, Жамиля, Балдай ширин сөзүңдөн, Жамиля. Кайырма: Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Жамиля, Жамиля, Жамиля, Жамиля. Карагаттай көзүңдөн, ай, Жамиля, Балдай ширин сөзүңдөн, Жамиля. Күндө сага келемин, ай, Жамиля, Сен карабай өтөсүң, ай, Жамиля. Кайырма:
 • Жарыгы ачкан ай болсо, Айланаң толо түн болду. Нурларың чачкан күн болсо, Өзүңө жаным кул болду. Кайырма: От болдум, күйүп болдум, Шириним, жаным, ашык болдум. Бир көргөндө тартып алган, Чырайыңа жакын жан болдум. Чалкыгын сулуу көл болсо, Ашыгы аккан сел болду. Ашуусу бийик бел болсо, Эңсөөдө учкан жел болду. Кайырма:
 • Оштон чыгып жол тарттым мен Бишкекке, Жол кезүүдө түш көрдүм мен бир кезде. Көргөндө да укмуш ысык иш көрдүм, Айдай сулуу, ак куу сымал кыз көрдүм. Кайырма: Ош-Бишкек жолунда, Айдаганым Мерседес. Жанымдагы чүрөгүм, Мерседестен кем эмес. Бир мезгилде мен түшүмдөн ойгондум, Чочуп кетип, өзүмчө бир толгондум. Көргөн түшүм айланса дейм өңүмө, Андай түштөр жагат экен көңүлгө. Кайырма:
 • Кат жызышып жүргөн элек мектепте, Ошол күндөр дале түшөт эсиме. Жүрөгүмдөн сүйгөн элем мен сени, Наристелик сезим беле ал деги. Кайырма: Айылдын четинде, Турамын кечинде. Сүйүүгө мас болуп ай, Күткөнүм эсим. Күндө келе терезеңдин түбүнө, Сен чыгасың угуп гитар үнүнө. Көзүн жанат мени карап кыялдуу, Ай нуруна түшөт жүзүң чырайлуу. Кайырма: Кат жазышып жүргөн элек мектепте, Ошол күндөр дале түшөт эсиме. Күтпөйт экен зымыраган убакыт, Баргым келет ошол күнгө уурданып. Кайырма:
 • Сүйөмүн деп айтасың, Жаным өзүң мага жагасың. Мен сиздик деп агатай, Дайым өзүң мага айтасың. Кайырма: Өзүң эле, мага жагасың, Жаным өзүң жагасың. Ак булутту аралап, Алтыным кайда барасың. Жалт бурулуп мен жака, Көзүмө сыкыр саласың. Кайырма: Ак көйнөк кийип аласың, Асал кыз кайда барасың? Көп кыздардын ичинен, Өзүң эле мага жагасың. Кайырма:
 • Ыза бар, чөптө да, тепселип өсүп жаткан, Күч да бар, ал чөптө, күрөшүп таш жарган. Мөлтүлдөп каректеги сезимиӊе сапарлаш, Үмүт бар, күлүктө бурбай алыс чапкан. Күлүгүӊ бүгүн чаӊ жутту көөнү өспөй, Жалган үмүтүм чүкө кылып мени өкчөй. Жеӊилип баратканда сүйүүм жерден алып, Жетелеп турат сөзүӊ сени көздөй. Махабат тапкан тагдырды бакыт десем, Колго карматпай жетсем деймин жүрөк канап. Жылдыздай асманымда сүйүүм бийик жанып, Кыялым сага жетип сермейт күүлөп канат
 • Таңда чыгам жылдыздарды караганы Таңда чыгам жылдыздарды санаганы Ошол топ жылдыздардын арасында Бар менин жалгыз жылдызым да Махабатым кош махабат Түбөлүккө нурун чачып жаркыраган Күндөгүдөй тосор элемин жолуңду Ошондо билсем дегем сенин оюңду Сен сырыңды айтпачусуң жашырчусуң Калп эле кармагылап менин колумду
 • Дом мой достроен, но я в нем один, Хлопнула дверь за спиной, Ветер осенний стучится в окно, Плачет опять надо мной Ночью гроза, а наутро тумно, Солнце остыло совсем Давние боли идут чередой Пусть собираются все… Дом мой достроен, но я в нем один, Хлопнула дверь за спиной, Ветер осенний стучится в окно, Плачет опять надо мной Это судьба, а судьбу не могу Я ни о чем просить Только я знаю, как после меня Станут ветра голосить..
 • Ак булутту аралап ай баратат. Аккуу болуп көлдөгү жай баратат. Аталбайсын аккууну оңой менен, Жеталбайсын айга да жел ой менен. Жеткинчекти жетпестен калган жакшы, Жетип азап жегиче арман жакшы. Жетем десем сулуу ай, жетер элем, Көк деңизин булуттун ай кечер элем. Сүзө бергин алтын ай, көгүн менен, Мен карайын өзүңдү теңим менен. Сага жакшы сезилсе булуттуу көл, Мага жакшы көктөм жер жемиши көп.
 • Сөзү : Төлөгөн Мамеевдики Обону : Түгөлбай Казаковдуку Биз турмушта аталардан кеч келип, Тээ батыштан согуш отун кечпедик. А аталар төрөлө элек биз үчүн, Кала берди танк алдында тепселип. Биз турмушта агалардан кеч келип, Тээ алыстан адам канын кечпедик. А агалар жаңы баскан биз үчүн, Кала берди танк алдында тепселип. Өткөн согуш кан майдандан сес берип, Турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, Аталарды, агаларды эскерип.
 • Ар кечте, ар таңда боздоп сайрап, Армандуу сезимди козгоп сайрап. Бир булбул буулугуп келет күндө, Биз жүрчү алма бакты болжоп сайрап. Ал бакта адашып күүгүм калган, Ар шакта алмадай сүйүүм калган. Ал сүйүүм булбулга айланганбы? Ашыгын издеген үрүл таңдан Кайырма: Булбулум, булбулум, ай, Буулуккан кургурум, ай. Бул кечте үнүң баспай, Буулуктуң неге мынча, ай, Булбулум, булбулум, ай? Жаңшайсың, жаш булбул, токтобогон, Жашоодо жан жок, эй боздобогон. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, Жаштыгым жаштыкка, эй, окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, Санааркайм, ал күндөр четте калып. Буулуккан булбулдай сени жоктойм, Буйруксуз сүйүүмдү эстеп алып. Кайырма: Ар кечте, ар таңда боздоп сайрап, Азгырып сезимди козгоп сайрап. Бир булбул буулугуп келет күндө, Биз жүрчү алма бакты болжоп сайрап. Ал бакта адашып күүгүм калган, Ар шакта алмадай сүйүүм калган. Ал сүйүүм булбулга айланганбы? Ашыгын издеген үрүл таңдан. Кайырма: