Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Песня «Махабатым»
исполнителя Аскат Мусабеков.
Скачать или слушать онлайн

00:00/00:00

Текст песни:

Башкаларга баркың билинбей,
Жүрсөң деле көптүн бириндей.
Жашоо берген өңдүү а мага,
Жагымдуусуң жаздын гүлүндөй, эй, гүлүндөй.
Кайырма:
Махабатым Чолпон жылдыздай,
Көз талдырат көркүң кундуздай.
Көргөн сайын көөнүм арбалып,
Адатым бар ичтен бир сызмай.
Абалымды сезер болсоңчу,
Кушум болуп колго консоңчу.
Көңүл үчүн кээде бир жолу,
Көз кырыңды салып койсоңчу.
Кайырма:
Наристесиң Чолпон жылдыздай,
Көз талдырат көркүң кундуздай.
Көргөн сайын көөнүм арбалып,
Адатым бар ичтен бир сызмай.
Башкаларга баркың билинбей,
Жүрсөң керек көптүн бириндей.
Жашоо берген өңдүү а мага,
Жүрсөң керек жаздын гүлүндөй.
Кайырма:
Махабатым Чолпон жылдыздай
Көз талдырат көркүң кундуздай
Көргөн сайын көөнүм арбалып
Адатым бар ичтен бир сызмай
Наристесиң Чолпон жылдыздай,
Көз талдырат көркүң кундуздай.
Көргөн сайын көөнүм арбалып,
Адатым бар ичтен бир сызмай.

Другие песни исполнителя:

  • Карагаттай көздөрүңдү сагынам, Кыйын экен жаштык сага багынган. Күтө, күтө жете албадым зарыгып, Айтчы, жаным, качан сага жолугам? Кайырма: Элмира, Элмира, кызматың эл үчүн, Кыйналдым сен үчүн, үзүлбөйт сенден үмүтүм. Мен музыка, сен врачсың эл үчүн, Дартка даба дарыларды бересиң. Ашыктыктан айыкпаган дартымды, Дарыласын сенин гана элесиң. Кайырма: Элмира, Элмира, кызматың эл үчүн, Кыйналдым сен үчүн, үзүлбөйт сенден үмүтүм. Сагынамын, сансыз ойго батамын, Жолугушуп качан көңүл ачамын? Сен дарылап көп жашасын адамдар, Тилектештик саламымды жар салам. Кайырма: Элмира, Элмира, кызматың эл үчүн, Кыйналдым сен үчүн, үзүлбөйт сенден үмүтүм. Көздөрүң карагат, жүрөктү жаралап, Жүрсөң бир болду саламат, Элмира.
  • Кечип таштап данктан, атактан, Келечегин издеп бараткан. Кайгылуу шер дүйнө кыдырат, Кайдасың сен, Нестан-Дарежан. Кайырма: Ак сүйүүнүн дайрасын кечип, Азап-кайгы жүрөктү эзип. Алоолонуп күйүп баратам, Ал ансайын сүйүп баратам. Аялзаттан башкача сезип… Тоскоол мага боло албаган Тонгон муздуу, ызгаар Бадахшан: Тоону тешип өтөм сен үчүн, Тосуп чыкчы, Нестан-Дарежан. Кайырма: Махабаттын дайрасын кечип, Кумарланып жүрөктү эзип, Алоолонуп күйүп баратам, Ал ансайын сүйүп баратам. Аялзаттан башкача сезип… Күнү-түнү чыкпай санаамдан, Күйгөн шамсың мен деп жаралган. Күйүт мени мыжып жатса да, Күдөр үзбөйм, Нестан-Дарежан.
  • Нарыным, Күн-түнү күрпүлдөп толкуп-ташкан. Агымың, Күмүш жал күлүктөй күүлөп аккан. Ат арытып, Алтайдан эр Манас, ата-бабам. Ыйык тутуп, Мүрөктүн суусу деп сени тапкан. Кайырма: Шаң менен, Шарпылдап агасың капчыгайдан. Көрк талашып, Турасың нур чачып көктөгү айдан. Түбөлүк, Кыргыздын канындай жүрүп турган. Жарыгың өчпөс, Шам экен ыйыгым, Нарын дайрам. Күүлөнүп, Күү чертип көбүрөт тунук шарың. Ыргалат, Булбулу сайраган кайың-талың. Пейили кенен, Ырыстуу эл менен өсүп жатат. Бала шаарым, Жээгиңде жаркырап көрктүү Нарын. Кайырма: Нарыным, Чөл, талаа сен менен гүлгө айланат. Агымың, Нур чачат, сен менен күнгө айланып. Сүйүүм күчөйт, Өзүңө күн сайын сугум артып. Ар бир ырым, Баратат сени менен күүгө айланып. Кайырма: Нарыным, Бак-таалай кут болуп ага берсин. Агымың, Күүлөнүп күч-кубат ала берсин. Укумдан-тукумга соолубас өмүр берип. Кылымдап агып, Кылымга от болуп жана берсин.
  • Арнаймын сага ырымды, Лейли, Айтайын болгон сырымды, Лейли. Арналган алтын белегим ушул, Ардактап туткун мунумду, Лейли. Жоодурап анча кадала, Лейли, Жүрөгүмдү эзип караба, Лейли. Жүзүмдөй бышкан мөлтүрөп күздө, Жүзүңдөн жаным, садага, Лейли. Тал чыбыктай буралган, Лейли, Тараз бир боюң кыналган, Лейли. Теңдеши жок сулууга сендей, Тең кылабы бул жалган, Лейли? Кашкая тартып, күлөсүң, Лейли, Канжарсыз толтом тилесиң, Лейли. Кайгыңды тартып камоодо жүрөм, Мунумду качан туясың, Лейли? Улуу бир тоого чыгалы, Лейли, Улардын үнүн угалы, Лейли. Уларча сайрайт чын ашык деген, Ушуну даана туялы, Лейли. Ак шайы, жибек жоолукчан, Лейли, Алмалуу бактан жолуксак, Лейли. Алкымыңан кангыча жыттап, Айыкпас дарттан соолуксам, Лейли. Ак кептер болуп консоңчу, Лейли, Ак шумкарың болсомчу, Лейли. Ак ала зоого алпарып анан, Алкымыңан сорсомчу, Лейли. Көк кептер болуп консоңчу, Лейли, Көк шумкарың болсомчу, Лейли. Көк ала зоого көтөрүп барып, Көмөкөйүңдөн сорсомчу, Лейли. Эр Семетей, Айчүрөктөй, Лейли, Эл козутуп, сүрөтпөй, Лейли. Эриш-аркак өтсөкчү бирге, Эгиз бүткөн жүрөктөй, Лейли. Желкайып менен Байыштай, Лейли, Жабыгып ордо кайышпай, Лейли. Сүйүүнүн даамын татсакчы бирге, Курманбек менен Каныштай, Лейли. Алдыда аска, үстү таш, Лейли, Аскада калган Кожожаш, Лейли. Өмүр бою өрттөнүп сүйгөн, Зулайкадай жарлар аз, Лейли. Тинатин, Нестан-Дарежан, Лейли, Дүйнөгө даңкы тараган, Лейли. Сүйгөнүнө акыры жетип, Чын ашык болгон арадан, Лейли. Кулмырза менен Аксаткын, Лейли, Гүлүндөй эгиз бакчанын, Лейли. Сүйүүдөн жанган шам болуп алар, Көзүнө түшөт өз жактын, Лейли. Олжобай менен Кишимжан, Лейли, Бири таеже, бири жээн, Лейли. Кыйылды кырчын курактан алар, Ойлогон сайын кейитет, Лейли. Ак Мөөр менен Болоттой, Лейли, Хан каарын сезип, тоготпой, Лейли. Ашыктан шейит болушкан алар, Айтылып калды жомоктой, Лейли. Темиркул акын айтылуу, Лейли, Телмире жазган Айсулуу, Лейли. Теңдеши жок өзүнөн башка, Тең келет ага кай сулуу, Лейли? Кызылды кийсең, жарашат, Лейли, Кызыгып элдер карашат, Лейли. Кадыркеч кылып ала көр, жаным, Кайран жаш өтүп баратат, Лейли. Жашылды кийсең, жарашат, Лейли, Жарданып элдер карашат, Лейли. Жароокер кылып ала көр, жаным, Жалын жаш өтүп баратат, Лейли. Кызыл бир парча көйнөкчөн, Лейли, Кыялай бассаң бөйрөктөн, Лейли. Кылыгыңды бир жолу сезип, Кылчайбас жакка мен кетсем, Лейли. Жашыл бир парча көйнөкчөн, Лейли, Жайкала бассаң бөйрөктөн, Лейли. Жамалыңды бир жолу жыттап, Жалганымдан мен өтсөм, Лейли. Бул дүйнөдөн мейли өтсөм, Лейли…