Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Кенже Кубатова.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все киргизские исполнители

Кенже Кубатова

  • Жылкы айдап үрөң-бараңдан, Жылганы бойлой баратсам. Жайлоонун салкын абасы, Эркелейт согуп алдыртан. Көңүлгө сиңген гүл жыты, ай, Көркөмү менен мас кылган. Ашуу-Төр менен Чолок-Төр, Эңседим сени сагынып. Жадырап өскөн гүлдөрүң, Жакама үзүп тагынып. Обонун созсоң бөлүшчү, Аскаңан чыккан жаңырык. Тоодогу өткөн балалык, Тобулгу, чикит чабышып. Бир күндө он жолу урушсак, Он жолу кайра табышып. Куушуп оюн салчу элек, Кулундар менен жарышып. Ойноп бир күлгөн күндөрүм, Бүлбүлдөп узап баратат. Кыйылып турам кош дебей, Кымбаттуу курбум, бала чак. Мен тойбос жаштык кезимди, Мезгилим колдон талашат.
  • Сүй журтуңду, сүй жериңби, жарыңды, Адалдыкка бер күчүңдү, каныңды. Кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдү, Кыяматта калк унутпайт аныңды. Адам пенде акын болбо ашынган Акмак болбо адалдыкка таш урба Ансыз деле тирүү жанды ойлонтуп Ажал деген кылыч турат башыңда Найзалашмай, кылычташмай жок заман Пейли кенен, кийими бүтүн ток заман Ой энеден найза жасап, бирок дейм Кырчылдашын токтотпогон шок заман Ойлой берсең ооруу менен ажалды Алып тынат ал күчүңдү, мазаңды Андан көрө келээр кечтин камын көр Тамак астыр, боркулдатып казанды Соогунбасын семиз менен арык да Күндун-түндүн айырмасы жарыкта Кимге тансык түн уйкуңдун ширини Күндүз кылган ишин калат тарыхта Ойдогуңду элдер менен бөлүшкүн Чын төгүнүн сынга салып көрүшсүн Баарың жаман мен жакшымын дебегин Жалгыз өзүң айдабайсың жер үстүн, Арак деген айлап, жылдап акырын Алып тынат акылмандын акылын Дал ошондон ичпейт аны акылман Не жүйөөңө сен ичесиң жакыным Бирөө жүрөт таппай суусун ичээрге Бирөө кечүү таппай жүрөт кечээрге Мунун баары тизгин каккан жолоочу Оо тирүүлүк сенин жалгыз көчөңдө Эсен-аман эс тарттырып урпакты Өтсөк экен ыйык сезип турпакты Океандар тың шарпылдап турса экен Чайпалбайт, чайпабайлы кургакты Көзөлдөрдүн көрүп шалпар көйнөгүң Муну эстедим баарын коюп өнгөнүн Кырк баригин кырк күнү жеп жибек курт Сулууларга жибек чубап өлгөнүн А бул дүйнөң ажайып бир керемет Убакыттын калбырынан эленет Биз тирүүлөр чек арасы болобуз Сансыз элдин өткөн жана келе элек Адам пенде дасторконуң жайгын да Пейилиң төк бирок мунуң айрым да Үлпөтүңдө отургандын баарысы Келип бербейт катаал күндө, кайгың да Адам пенде өжөрсүң да, кежирсиң Билим ойсуң көк катылган сезимсиң Аары менен кумурскадан кийинки Табигаттын мээнеткечи өзүңсүң.
  • Саматып издериң болгон жакшы, Сагынган кучагың толгон жакшы. Бактысыз турмушка басынганча, Баалаган жанга жар болгон жакшы. Кайырма: Жакшылык бактыга жетелетет, Жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, Кусалуу көңүлдү көкөлөтөт, Кусалуу көңүлдү, армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Сүйдүрүп издээриң болгон жакшы, Сүйүүнүн суугуна тоңгон жакшы. Сүйбөгөн бирөөгө кор болгончо, Жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Кайырма: Сырдашар курдашың болгон жакшы, Сыйлашып кармашкан колдор жакшы. Билбеске бирикпей кор болгончо, Билгендин бийиги болгон жакшы. Кайырма: