Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Гүлбү Ороскул кызы.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все киргизские исполнители

Гүлбү Ороскул кызы

  • Өзүндү көп ичинен издеп жүрөм, Өзүнө көңүлүмдү түздөп жүрөм Түшүмдө апкаарыбай сен деп сүйлөп, Өңүмдө жолукканда сиз деп жүрөм. Сыртыңдан көзүм түшүп суктанамын, Сөз кылса кыздар сени кызганамын. Айылыма келээр бекен бастырып деп, Азаптуу айлуу түндө уктабаймын. Сен менен колтукташып көл бойлосом, Ак чабак балык болуп көлдө ойносом. Асылып чарчасаң да моюнуңа, Кумарым канмайынча жөн койбосом.
  • Асылым алыстасың үмүт менен Сагынып саргаюуга түтө берем Түбөлүк от сыяктуу алоолонуп Бир күнү келээриңди күтө берем Кайырма: Эээй асылым эй, асылым Жаным берген жакыным Асылым эй, асылым Сүйүп жүрөм жашыруун Көзүмдү жумсам дагы көрүнөсүң Бөлөктөн бир башкача бөлүнөсүң Эрчитип ажайып бир алыстарга Алдыма ак нур болуп төгүлөсүң Кайырма Асылым алыстасың үмүт менен Сагынып саргаюуга түтө берем Түбөлүк от сыяктуу алоолонуп Бир күнү келээриңди күтө берем Кайырма
  • Жылдызың күйүп жылмайдың жүрөк жаралап, Жылыттың жанды от-жалын болуп аралап. Жылгадан ылдый агылып мөлтүр булактай, Жылуулук издейм өзүңдү көздөй, жан адам. Жан алат, чиркин, жаралап дене-боюмду, Жан алат, чиркин, жаралап асыл оюмду. Жалгыздык деген жүрөгүм бүгүн кубанып, Жаным, ай, күтөм күнүгө келчү жолуңду. Үнүңдү уксам үлбүрөк сезим кубарып, Үзүктөй болуп үмүтүм сенден уланып. Жүгүргөн суудай кан-жаным сага тамырлайт, Жүрөктү жүрөк сүйүүсү менен сугарып.
  • Көңүлгө да көңүл тушалып, Көрүшпөс болуп узадык. Көңүлдө калды, а бирок ай, Көксөткөн санаа, кусалык. Байыр алып, басып наздана, Баш ийип калдың башкага. Бактылуу кылып башканы сен, Бактылуу болдуң аз гана. Сагындым, мынча сезбейсиң, Сезесиң, сен да эстейсиң. Томогоңду үзүп бир ирет, Анда не келип кетпейсиң? Агарып таңдын атканы, Кызарып күндүн батканы. Кызыксыз мага өмүрдүн, Өзүңсүз өтүп жатканы.
  • Өзүңдү өмүр бою унута албай, Өткөрдүм өмүрүмдүн жашыл жазын. Жаралып жан дүйнөмдөн жайнап чыккан Сенсиң го менин сүйгөн өмүр жазым. Күйгүзгөн жалынына сенин отуң, Отуңа кактап коюп өзүң жоксуң. Кечигип кемитпечи, асылзатым, Кечигип неге келбей, көңүл болсун? Сенсиң го менин сүйгөн асылзатым, Өзүңө өмүр бою багынайын. Кылымдар кылым санап өтсө дагы, Карыбайт сага деген махабатым. Жаралып жан дүйнөмдөн жайнап чыккан, Сенсиң го менин сүйгөн өмүр жазым.
  • Жан жүрөктөн жаралган, Жаным менин, жан балам. Таянар тоо болсун деп, Теңир мага арнаган. Эркин куштай талпынган, Эрезеге жет, балам. Эмгегиңди бааласаң, Зирек болгун акылман. Укта балам, жан балам, Аппак жүздүү, нур балам. Укта балам, жан балам, Аппак жүздүү, нур балам. Айдай жүзүң нурчалган Адам болгун жөлөгүм. Адал иштеп ар убак, Аткарылсын тилегиң. Күндөн жүзүң нурчалган, Күзөтү бол элиңдин, Элин-жерин коргогон, ай Опол тоодой милдетиң. Жараткандан суранам, Узун болсун өмүрүң. Жакшыларга жанашкын, Эмгек болсун көңүлүң. Кызмат кылып журтуңа, Өсүп-өнгүн көбөйгүн, Кабыл кылсын теңирим, ай Ата-энеңдин тилегин. Укта балам, жан балам, Аппак жүздүү, нур балам. Укта балам, жан балам, Аппак жүздүү, нур балам. Алдей, алдей, алдей, ай, Укта балам, ай балам.
  • Багытын беттеп шамалга, Баратса жалгыз жел кайык. Баладай коштоп сүйүнгөн, Бактылуу жанда эмне айып? Утурлай тосуп алдынан, Уччудай колун кең жайып. Кынала калып теңине, Кылгырган көздө эмне айып? Жазгырып жандын дүйнөсүн, Жыпарын чачса кең жайып. Жаркытып турган демине, Жароокер жанда эмне айып? Эңсетип сүйүү элеси, Эсиңде турса тор жайып. Санаага батып, жол карап, Сагынган жанда эмне айып? Баладай коштоп сүйүнгөн, Бактылуу жанда эмне айып? Сагынган жанда эмне айып?
  • Көгүлтүр көлдүн бетинде, Кайыкта жүрдүк кечинде. Калкылдап сүзүп баратып, Каралдым дедиң эсимде. Кайыкта сүзүп баратып, Сүйөмүн дедиң эсимде. Кечээги күндөр эсимде, Келбедиң күттүм кечинде. Кайдасың, азыр кайдасың? Элесиң турат эсимде. Кайдасың, азыр кайдасың? Күтөмүн көлдүн жээгинде. Көлүмдө сүйүү түптөлүп, Махабат бизге жүктөлүп Ортомчу болду Ысык-Көл, Сүйүүгө бизге күч берип. Калкылдап сүзүп баратып, Каралдым дедиң эсимде. Кайыкта сүзүп баратып, Сүйөмүн дедиң эсимде.