Казахские песни Татарский переводчик Башкирские песни

Гульнур Сатылганова.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все киргизские исполнители

Гульнур Сатылганова

 • Жаз келди, айлана жашыл бубак, Ажайып угулат шыңгыр булак. Сагыныч күндөрүн күүгө улап, Түркүн куш сайрашат, сайран курат. Ызгардуу күндөр да кетсин узап, Ырыскы, береке келсин чубап. Аруулук, сулуулук бизди курчап, Ноорузда ыр сунам назын курап. Кайырма: Мекеним, Ала-Тоом, кыргыз жерим, Өзгөчө меримиң сенин демиң. Жаз майрам, нооруз күн куттуу болсун, Сага арнайм ырларымды, кутман элим. Билинбей өткөнсүп сансыз убак, Назданган махабат жаштык курак. Өкүнбөйм өткөн күн, жылдарыма, Ар дайым ырларым берсин кубат. Бийлейли биз бүгүн жаштык вальсын, Жүрөктө махабат оту жансын. Бак-таалай, бейпилдик, бейкуттукта, Шаң менен тосолу сүйүү жазын. Кайырма: Жаз келди, айлана жашыл бубак, Ажайып угулат шыңгыр булак. Сагыныч күндөрүн күүгө улап, Түркүн куш сайрашат, сайран курат. Ызгардуу күндөр да кетсин узап, Ырыскы, береке келсин чубап. Аруулук, сулуулук бизди курчап, Ноорузда ыр сунам назын курап. Кайырма:
 • Аккан суу түз кеталбайт, сай болбосо, Караңгы жарык болбойт, ай болбосо, Чыракта пилик күйбөйт, май болбосо. Талаанын көркү кайда, гүл болбосо? Гүл ачып, кубат албайт, күн болбосо, Акындар ырдай албайт, тил болбосо, Душманың жазганабы, сүр болбосо? Ала-Тоо коркко келбейт эл болбосо? Комуздан абаз чыкпайт, кыл болбосо, Сүйүшүп эл каалабайт, ыр болбосо. Аялдын көркү кайда, чач болбосо Тоолордун салмагы аз, таш болбосо. Узакка кабар жетпейт, кат болбосо, Жигиттин наамы чыкпайт, март болбосо, Ак жүздө кызыл болбойт, нур болбосо, Сооданын иши жүрбөйт, пул болбосо, Нан чайнап жута албайсың, тиш болбосо, Балбандын аты чыкпайт, күч болбосо. Көздөгөн максатыңа жете албайсың, Колуңда бардык жарак бүт болбосо. Чарбанын көркү болбойт мал болбосо, Арчанын саясы жок, шак болбосо, Булбул куш кайда конот, бак болбосо Дайралар толкуп, ташпайт, сел болбосо Аргымак ат арыбайт, бел болбосо, Дыйканга түшүм кайда, жер болбосо, Ала-Тоо көрккө келбейт, эл болбосо!
 • Курбу кыздар чогулсак көп кызыкка батабыз. Жигиттердин мүнөзүн айтып бүтпөй жатабыз. Бош жигитти көргөндө бой таштабай капабыз, Шок жигитти көргөндө кирпик менен атабыз. Алсыздардын жүрөгүн ачкычы жок ачабыз. Табылганын жактырбай, тандап бүтпөй жатабыз. Курбу кыздар чогулуп, кыялданып бүтпөйбүз. Сөз ыргыткан жигитти «сүйсөң мейли, күт» дейбиз. Перилердей сыланган, курдаш кыздар татына, Гүл бурактай буралган жарашыктуу затына, Кандай жигит кол берер курдаштарга батына, Кездешүүгө келгиле, кеттик өмүр жазына. Сагынышып калганда жолугууга жөнөйбүз, Сөздөр бүтпөй, ыр бүтпөй, үндү шаңга бөлөйбүз. Перилердей сыланган, курдаш кыздар татына, Гүл бурактай буралган жарашыктуу затына, Кандай жигит кол берер курдаштарга батына, Кездешүүгө келгиле, кеттик өмүр жазына.
 • Арабыздан жакшы-жаман сөз өттү, Ич жылытып, сыздатып да өзөктү. Эми качан бий бийлейбиз чогулуп? Убакытты таппай жүрүп жаз өттү. Адам болдук, бой көтөрдүк, кыйналдык, Жамандыкка бирибизди кыйбадык. Өмүр кыска, алтындарым, кайдасың? Көзүңөрдөн турар эле нур жанып. Турмуштун чоң агымында агылдык, Өжөр болдук, өрттү кечтик, жаңылдык. Кайда калды бала кыял мүнөздөр? Түшкө кирет жылажындай жаңырып. Өмүр кыска, алтындарым, кайдасың? Көзүңөрдөн турар эле нур жанып.
 • Ырдаса булбул ашыгын, Ыргалат гүлдөр акырын. Сен болдуң жанга жакыным, ай, Сездирип дүйнө асылын, Асылым менин, асылым. Кайырма: Күн кармап алган түшүмдөй, Күтүлбөй келчи күтүлбөй. Биз үчүн дүйнө жаралып, Биз менен дүйнө бүтүндөй. Күтүлбөй келчи, күтүлбөй… Ойлобой өмүр жалганын, От болуп жанып алгамын. Өчүрбөй ошол сезимди, ай, Өзүңө келет арнагым, Ардагым менин, ардагым. Кайырма: Ай-жылдыз болуп сырдашым, Ашыктык ырын тыңдасын. Түнөгүң болбой жалгыздык, ай, Жүрөгүм сен деп ырдасын, Кымбатым менин, кымбатым. Кайырма:
 • Жыңайлак баскан издерим, Жылгаңдан келет издегим. Ар дайым кубат жаныма, Ак чокуң, мейкин түздөрүң. Сууларың тунук агылган, Бүткөндөй менин канымдан. Учурган канат байлатып, Уям сен жүрөк сагынган. Мээримиң кимге теңелсин, Мен үчүн атам-энемсиң. Жакыным боорум тууган жер, Жанымдан артык белемсиң.
 • Сүйүп калып, күйүп-жанып, Жалынам жалгыз күн деп сен. Кылыктанып, жашоону алдың бийлеп сен. Айла канча, убайым жедим, убайым. Жабыктырып, зарыктырып, Жүрөсүң неге билмексен? Арманы көп айлар өтөт, Айтамын дале күн деп сен. Жандап өтөт жаштыгың жашыл көйнөкчөн, Айла канча, азапка баттым, азапка. Жалоорутуп, жан оорутуп, Болосуң неге көрмөксөн? Сени карай дарыядай, Ойлорум тынбай жарышкан. Мен аябай коркчу элем, Сүйүп калыштан. Айла канча, алыстан күндү сүйгөндөй, Жөн жүрөйүн, мен жүрөйүн, Өзүңдү сүйүп алыстан.
 • Огнём потерянной в жизни, Когда-то догорая. Оставила мне эти сны, Себя не оставляя. У берегов большой реки, Кидая слов монетки. Сожгли последние мосты, В огонь кидая ветки. Кайырма: Знаешь, я скучаю, без тебя скучаю, Криком улетая, небо обнимаю. Даже птицы в мае все про нас не знали, Мы с тобой летали. Что же стало с нами? Под дверью розовый букет, Оставлю как однажды. Простой вопрос, простой ответ, Холодных слов, не важных. У берегов большой реки, Кидая слов монетки. Сожгли последние мосты, В огонь кидая ветки. Кайырма:
 • Арзып келсең сагынычың жазылган, Абаң атыр, арчаң килем жашылдан. Ала-Тоодой аскар тоолор кимде бар? Айланайын, кыргыз жери атыңдан. Кайырма: Ата Мекен өзүңдү ардактайбыз, даңктайбыз, Ата Мекен өзүңдү өмүр бою сактайбыз. Ала-Тоодой алтын, Айланайын, калкым, Ай ааламга даңктайбыз. Кылымдардын күүсү сага катылган, Кыйырына алп Манасын батырган. Кызгалдактуу кымбат жайлоо кимде бар? Кыргыз жерим айланайын атыңдан. Кайырма: Ата Мекен өзүңдү ардактайбыз, даңктайбыз, Ата Мекен өзүңдү өмүр бою сактайбыз. Ала-Тоодой алтын, Айланайын, калкым, Ай ааламга даңктайбыз. Ак мөңгүлөр ай нуруна чачылган, Арманым жок, таалай-бактың табылган. Асманыңдан шумкар учуп ааламга, Аска-зооңон достук үнү жаңырган. Кайырма: Ата Мекен өзүңдү ардактайбыз, даңктайбыз, Ата Мекен өзүңдү өмүр бою сактайбыз. Ала-Тоодой алтын, Айланайын, калкым, Ай ааламга даңктайбыз.
 • Байлык үчүн бул дүйнөгө келбегем, Бакыт издеп Ала-Тоону жердегем. Ардагымды жолдон кантип жоготтум? Арманымды агызамын жел менен. Бөпөлөгөн махабатым өлбөстөй, Көкөлөгөм кайгы-муңга көнбөстөй. Көл булуттар, мен силердей буулугуп, Көз жашымды төгөм, бирок көргөзбөйм. Кайырма: Булуттар, булуттар, Жандап өтпөй, жалгыздыкты унуткар, Жанды жууп сал жамгырыңа, булуттар. Күзгө жетпей саргаябы гүл өңүм? Күүгө келбей, күтөт кимди жүрөгүм? Мендей бирөө жалгыздыгын жашырбай, Мээрим издеп жүргөндүгүн билемин. Уялаган жан дүйнөмдүн боштугун, Убайымдуу ойлор, кош бол, кошкунуң. Учкум келет жаз чакырган дүйнөгө, Уккум келбейт канатымдын жоктугун. Кайырма: Өзөгүнөн жанып турган тоо сымал, Өмүр өчпөйт, чагылгандай оту бар. Көңүл көчөт жамгыры көп жактарга, Көл булуттар, катарыңа кошуп ал. Бактым кайда, жер кезейин жел менен, Бактым кайда, кезикпейбиз эмнеге? Бактым кайда, баратамын тосуп ал, Байлык үчүн бул дүйнөгө келбегем. Кайырма:
 • Ашыгым бир күн кезигет Жүзүмдөй жүрөк эзилет Кыз-жигит эгер болбосо Кызык кез кайдан сезилет Байкасам баары жуп экен Басабыз эки бут менен Канатың экөө болбосо Каяктан учат куш деген Кайырма: Жаштыгың кургур эээй Жашынат бир күн ооой Таттуу кез эртең эээй Табылбай келсең ооой Ырыстуу күндүн шаңында Ырдайын үнүм барында Токтолбо билсең замандаш Жоктолбой турган чагыңда Жашооңду улап махабат Жаштыктын гүлүң артылат Сүрсө да жүз жаш омүрдү Сүйүүдөн адам жашарат Жүзүңдөн бырыш сүзүлөт Жүрөгүң туйлап сүйүнөт Өзүңдүн эмес жарыңдын эээй Өзгөчөң сыйлап сүйүнөт Кайырма: Күйгүзүп дүйнөң бири кем Гүл болсоң дагы күйгүзгөн Көгөрүп адам ансайын Көңүлүң калбайт сүйүүдөн Жар күтүп бакыт тапканга Жалынды берген жаштарга Өмүрүң жерден өтсө да Көктөсүн көңүл асманда Кайырма:
 • Бакытка алып барчу жол алыстай, Баарына кайыл болуп,дүйнө кезели. Сабалап, ак тилекке куштай сызып жетели, Эгер сүйүү деңиз болсо, бирге кечели. Башкалар арзый албас мага сендей, Айтылса айың сөздөр, мейли түтөлү. Жадырап, телегейи теңдей сабыр күтөлү, Эгер сүйүү тозок болсо, бирге түшөлү. Сүйүүнү тараза менен ченебес, Сезим тунук бойдон турсун, төгүлбөй. Жашоонун кыйыны жолдо кеп эмес, Эгер кол кармашып жүрсөк бөлүнбөй. Калбасын дүйнө кемип, көңүл толбой, Сезимдин бийлигине жаным, көнөлү. Ашыктык жүрөгүмө конбой өмүр өнөбү? Эгер сүйүү бейиш болсо, бирге көрөлү.
 • Ак мөңгү тоолордон кемер курчанган, Акак таштай шаарым, сенсиң суйкайган. Көк тиреп үйлөрүң көкөлөп, ай, Көчөлөр көркөм көгүш нур чалган. Кызгалдак гүлдөрүң жылдыз тагынган, Кымбатсың сен көргөн адам сагынган. Биздин куттуу элдин ордосу, ай, Кылымдап тур деп бизге салынган. Кайырма: Бишкек, мекен кылып, аталар жүргөн жер, Жигит-кызы кайтарып, бекем сүйгөн жер. Өмүр берилет баладан балага, Өс дагы да улам жайнап, гүлдөй бер. Делами славен будь, мой дивный город, Сердцам простых людей, ты мил и дорог. Напрасным будет пусть извечный спор, Ты самый лучший город среди гор! Кайырма:
 • Жайдын бир толук кезинде, Адырлуу тоонун бетинде. Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн, Жайдары селки эсимде. Өзүмдү сага берем деп, Өмүрдүн гүлүн терем деп. Сүйлөшкөн күндөр эсимде, Турмуштун сыры тереңдеп. Анттыңды ойлоп таңдагы, Көңүлүм сенден калбады Азыркы шайыр жаштардын, Өзүңдөй болсо алганы.
 • Кабылдыңбы бул жашоодо Жомоктой бир сүйүүгө оо Куса болуп көргүң келип Ашыгыңды күнүгө оо Кайырма: Сүйүү таза бул сезим гана Гүлгө оройт көңүлүңдү Бир махабаттын сен бакчасында Өткөрө алсаң бүт өмүрүңдү Бакыт кушун дайым Сүйүү жандап жүрөт Барктай билсең сезип Балын татат жүрөк Өмүр кыска сүйүү менен Түбөлүктөй сезилет Соксо жүрөк бир күн Сүйүү ага сөссүз кезигет Кайырма:
 • Элибизге мейман келсе, Жайылат ак дасторкон. Дүйүм тамак, шербет мейиз, Дасторконго жык толгон. Кыргыз пейили тоодой бийик, Көлдөй таза, туптунук. Колдо барын төгүп салып, Аябагын достордон. Кайырма: Дасторконду кенен жайгын, Күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан калган мурас, Келе жатат бул жосун. Элге-жерге берсин бакыт, Кут төгүлгөн береке. Умай эне, Теңир ата, Урпактарын колдосун. Дасторкондун даамын сызып, Көтөрөлү көңүлдү. Ынтымагы болсун дайым, Болсун элим өмүрлүү. Намысыңды дасторкондой, Кирсиз, таза сактагын. Арам ойлуу адам келсе, Тебелетпе төрүңдү. Кайырма:
 • Жаштыкка жандырып сүйүү бизди, Жалынга ороп койду. Майрамдап жолуккан күнүбүздө, Арманды жолотпойлу. Тилегиң билгизип бери кара, Илебиң сезгим келет. Дүйнөдө издеген мени гана Көздөрүң керек. Кайырма: Айды сен арнап бербе, Күндү сен кармап келбе. От сезимге толгон, таберик болгон Таза сүйүү тартуула. Өзүңдөн бир гана суранычым, Көңүлдү оорутпайлы. Көзүңдөн төгүлгөн кубанычым Калбасын болуп кайгы. Жалгыздап берилбей санаага да Жанаша жүргүм келет. Сүйөм деп кагылган мага гана Жүрөгүң керек. Кайырма: Айды сен арнап бербе, Күндү сен кармап келбе. От сезимге толгон, таберик болгон Таза сүйүү тартуула. Ай, күндү батырган асманына Махабат кымбат белек. Адашпай бактымды тапканыма Ишенгим келет. Кайырма: Айды сен арнап бербе, Күндү сен кармап келбе. От сезимге толгон, таберик болгон Таза сүйүү тартуула.
 • Балалыкка бардык дүйнө тартылат, Бала үчүн бардык бакыт айтылат. Эң биринчи «ата, апа» деп сүйлөсө, Жүрөк балкып, келечегиң жаркырап. Карагыла башка сезим, көз менен, Балаңарга жылмаюуну тартуулап. Таттуу уйкуда жатса балаңар, Анда мыкты ата-энесиңер. Абдан жакын болсо араңар, Анда мыкты ата-энесиңер. Эгер аны чексиз сүйсөңөр, Анда мыкты ата-энесиңер. Ал жылмайса кошо күлсөңөр, Анда силер мыкты ата-энесиңер. Өмүр бою бөлүп жүрөк жартысын, Ким издебейт балдарынын бактысын. Бүт ааламга сунар элем сураса, Сүйүү кылып карегинин тамчысын. Карагыла башка сезим, көз менен, Балдарыңдын келечекте бактысын. Таттуу уйкуда жатса балаңар, Анда мыкты ата-энесиңер. Абдан жакын болсо араңар, Анда мыкты ата-энесиңер. Эгер аны чексиз сүйсөңөр, Анда мыкты ата-энесиңер. Ал жылмайса кошо күлсөңөр. Анда силер мыкты ата-энесиңер.
 • Тилектин баары тунук акак дебе, Тирелип көкүрөктө жатат дебе. Термелткен сенин күчүң болбогондо, Тез эле менин күнүм батат дебе. Кайырма: Күлгүн жаш күлкү менен өтөт дебе, Күлкүдөн күйүттү эзип кетет дебе. Кудурет сени буйруп койбогондо, Кусалык жүрөгүмдү эзет дебе. Күн болбой гүлдөр жайнап өсөт дебе, Жел болбой булут калкып көчөт дебе. Жылуулук сенден келип турбаганда, Жылдызым жыл айланбай өчөт кээде. Кайырма: Жылдызды көктөн түшпөс чырак дебе, Жылжыган арык көрсөң, булак дебе. Доорун сүрүп сени менен өткөнүмчө, Болду, мезгил токтолуп турат дебе. Кайырма:
 • Сүйүүдөн башталып бул дүйнө кулпунат, Гүл дагы таш жарып сүйүүгө умтулат. Деңизге теңелер сездиңби тереңин, Чөкпөсүн кемеңер, түшүрбө желегин. Сүйбөсөң сен эгер жашадым дебегин. Кайырма: Сүйүүсү бар күндөр керемет, күйүп-жанып жүргөн керемет. Баарыбызга ырыскы себелеп, бар экени дүйнөнүн керемет. Сүйүү жолу шакектей тегерек, жүрөк тапсаң экен керемет. Күйүнсөм да кеткениң неге деп, дүйнөдө бар экениң керемет. Бирөөлөр жаңырып ардагын тапкандай, Бирөөлөр жаңылып арманга баткандай. Түн келсе тооруган ишенгин ар убак, Күн чыга жолуңан нуруна дарылап, Сүйүүдөн ооруган сүйүүдөн айыгат. Кайырма: Сүйүүсү бар күндөр керемет, күйүп-жанып жүргөн керемет. Баарыбызга ырыскы себелеп, бар экени дүйнөнүн керемет. Сүйүү жолу шакектей тегерек, жүрөк тапсаң экен керемет. Күйүнсөм да кеткениң неге деп, дүйнөдө бар экениң керемет.
 • Жолукпай калсаң эгер, Сендейди табар белем? Жан дүйнөм толот беле? Өзүмө суроо берем. Кезикпей калсаң эгер, Бактымды табар белем? Жомогуң болбойт эле, Дегендей муздайт денем. Эң таттуу күндөр өткөн, Көл жээкте бирге болгон. Сыйкырын сезет белем, Жолукпай калган болсом? Жаркыган айлуу түндө, Таңдардын аппак аткан. Сырын ким мага ачмак, Калсаң сен жолукпастан? Ырларым сага арнаган, Кас туруп басат беле? Сырларым ичке каткан, Мен кимге айтар элем? Тагдырга ыраазымын, Өзүңө жолуктурган. Өмүргө азык болгон, Сезимге толуп турам.
 • Күн дүйнөнү ар убак, Күүгө салат табигат. Жалбырактар даракта, Алакандай чабылат. Шаң учурган шамалдан, Шаттык ыры жаралган. Толкуп кетип обонго, Тоолор бийик жаралган. Кайырма: Ар күнүң табылбас кайрыктай, Обонго салып кал айрымдарын. Бул өмүр жүктөлүү байлыктай, Кербенге теңелет ай, жылдары. Ак тилек ырдан айрылбагын. Кубанычты аркалап, Куштар сайрап жар салат. Жалганына карабай, Жашоо кандай салтанат! Ырчы болор жорголор, Сырдуу обон ойнолот. Сүйүү тилеп адамзат, Сезим кылдай толгонот!
 • Кыялымда ак куу болуп, Учуп жүрөм көл үстүнөн. Көк асмандын мейкининде, Балык сымал эркин сүзөм. [Кайырма] Алыс кетсем, куса болуп, Сагынам салкын төрүн. Алтын көлүм, Ысык-Көлүм, Сагындым мен толкун көркүн. Байыркынын, бабалардын, Сөзү калды көл бетинде. Балалыгым эстен чыкпайт, Изим калды көл четинде. [Кайырма] Кыялымда учуп барам, Бийик чокунун үстүнөн. Кылым карып, кырлар ашкан, Кыргыз көлү чөкпөсө дейм.
 • Биз чоңойгон эле чек, Биз жолөнгөн теректер. Эске салды баарысын, Эски дептер. Чагылышкан каректер, Ак сүйүүгө себепкер. Саргайса да сакталган, Эски дептер. Кайырма: Балалык кездерим, Барактай эстедим, Сыйкырдуу сезилген, Сырдашым дептерим Бактылуу кездерим, Алыстап кеткенин Жашоомдо бир өзүң Жазылган дептерим Өткөн күндөн белектер Эскирбеген элестер Тасма сымал тартылган Эски дептер Кайд калды ал кечтер Кайгысы жок бал кездер Жашайт өчпөй ичинде Эски дептер Кайырма:
 • Айткым бар көңүлүмө каткандарды, Өзүңдөй жолдош кылып элесиңди. Канчалык акылга баш ийсем дагы, Сүйүүдө жыя албадым мен эсимди. Кайырма: Мен бүгүн күлгөндө да жашык күлөм, Кубарып, суук урган жаз-көктөмдөй. Жүрөмүн, бирок билбейм, кайда жүрөм, Талыгып Жер шарын бүт көтөргөндөй. Кар кетет, ак байлыктай жаз да келет, Бактар да, үмүттөр да бүчүр байлап. Окшошкон кош жалындай күйдүк эле, Турса да бороон жүрүп, шамал айдап. Кайырма: Сагынычым турат дайым күч алып, Түгөнбөгөн узун жолдой узарып. Бирге жүрөт дайым менин жанымда, Бир туугандай бир жакындык, кусалык. Кайырма:
 • Жамгыр төктү эч басылбай, Биз келаттык көл-шал болуп. Жол кароого көз ачырбай, Бет алдыдан шамаал согуп. Кайырма: Күн күркүрөп, жамгыр төктү, Ошол күндөр кайда кетти? Жаштыгымдай же кечээги, Кайрылбай кетеби? Жамгыр төктү, эске түштүң, Алыс калган жаштыгымдай. Сагынтасың жүрөктү эзип, Колдон учкан ак кушумдай. Кайырма: Жылдар учат канаттуудай, Жамгыр төгөт эч басылбай. Жамгырларда эскеребиз, Алгач сүйүү унутулбай Кайырма:
 • Адам болуп жаралып дүйнөгө бир келген конокпуз, Кадырлашып калалык, бүгүн конок, эртең жомокпуз. Кезекти кур кетирбей, тилегиңе жаркын үмүт кош, Кейисең да кечинде, эртең менен күндү күлүп тос. Күмүш күндөр миң, бирок, досум, түшүнгүн, Эң кымбатың эртең эмес, ушул күн. Кайырма: Элиңе жүрөктү арнап салгын, Телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, Мезгилди учурбай кармап калгын. Өмүр бою өчүрбөй, жүрөгүңдү жандыр сүйүүгө, Өткөн ишке өкүнбөй, кубанычты чакыр үйүңө. Көңүл эзген муң жаман, көзүбүздөн кээде жаш тамып, Бузулса да бул заман, адам бойдон калгын сакталып. Тагдыр ушул деп таарынганың бекер кеп, Талпына бер максатыңа жетем деп. Кайырма:
 • Сансыз жылдыз жайнаганда кеч түндө, Кеттиң, издейм сырым айтпай эч кимге. Асман турат бир жылдызы кем болуп, Сенсиз мага толук эмес эч дүйнө. Кайырма: Алыстабыз, өзүм жетпей, ой күлүк, Жайкы жамгыр басылганда тыйылып. Тышка чыгып, балким, терең дем алсам, Сенин демиң калар мага угулуп. Жамгыр төгүп турган кезде көнөктөп, Жаттың экен азыр деги нени эстеп? Чыйрыкканда ойлодуңбу сен мени, Жылуу кийим алып, балким, келет деп? Кайырма: Бүркөлгөндө асман кокус тунарып, Мени ойлоорсуң санаа басып, бууланып. Күн ачылса кабагың да ачылып, Күткөндүрсүң жолукчудай кубанып. Кайырма: